Boarding School – Unikt stipend-program

Kort fortalt

Med Momento Educations stipend-program kan du komme på Boarding Schools, som normalt koster rundt 300-400.000 kr. i året til en sterkt redusert pris ca. 30-50%. Det er veldig gode skoler til en veldig god pris, og mulighet til å få dekket noe av skolepengene fra Lånekassen.

Praktisk

Du fyller ut en mini-søknad/student-profil, så matcher vi deg med en skole som kan ha interesse av deg som student, og vi forhandler prisen på dine vegne.

Hva er en Boarding School?

En Boarding School er hva vi på norsk kaller en internatskole – med andre ord bor du på skolen, og ikke hos en vertsfamilie. Det er ikke like vanlig i Norge, men i USA er det ganske vanlig.

I Norge har vi f.eks. folkehøyskoler, hvor man også bor på skolen, men det er etter videregående skole. De skolene vi tilbyr, er privat Boarding Schools, som er på videregående skole-nivå.

Hvorfor velge Boarding School?

Vi ser på Boarding School som et ordentlig godt alternativ til klassisk utveksling og ikke minst som et veldig interessant alternativ til en norsk folkehøyskole. Velg Boarding School p.g.a.:

  • Veldig høy kvalitet
  • Stor valgfrihet av fag
  • Mange ulike idretter og aktiviteter

Vincents historie:

Vincent spiller noe så eksotisk som Frisbee-Golf, og ville dra til USA, men kun dersom han også kunne være sikker på å kunne spille Frisbee-golf. Vi fant en skole i Massachusetts, som til og med har sin egen Frisbee-golf bane, og som i tillegg er en veldig god Boarding Skole. Den normale prisen på denne skolen er ca. 55.000 USD, og Vincent ente med å betale rundt 170.000 kr – altså sparte han nesten 240.000 kr.

Anders’s historie:

Anders spiller ishockey på høyt nivå, og ville være sikker på å kunne spille ishockey i løpet av hans år i USA. Vi fant en super skole i Vermont, som veldig gjerne ville ha Anders som elev, så vi kunne forhandle et stipend. Anders endte med å betale under 170.000 kr. for et år på en skole, som normalt koster ca. 50.000 USD.

Jeg vil gjerne kontaktes ang. Boarding School!

High School kontakt
(Vi trenger kontaktinformasjon til dine foresatte, når du bestiller intervju).
Sending