Godkjent av SIU

– Søk støtte fra Lånekassen
– Få året ditt godkjent

Støtte fra Lånekassen

– reis på utveksling med Momento, søk støtte fra Lånekassen

Momento er godkjent av SIU, derfor kan du som utvekslingsstudent søke støtte fra Lånekassen, dersom du får året ditt forhåndsgodkjent fra skolen din her i Norge (les mer under).

Du kan søke om:

 • Borteboerstipend
 • Reisestipend
 • Utstyrsstipend
 • Skolepengestipend (Premium-programmer)
 • Grunnstipend

Du søker om stipend på Lånekassens nettsider – der finner du aktuelle satser, samt andre svar på spørsmål du måtte ha.

 • BORTEBOERSTIPEND

  Som utvekslingsstudent kan du søke borteboerstipend som ligger rett i overkant av ca. 4000,- kr per måned.

 • REISESTIPEND

  Du vil kunne få reisestipend fra Lånekassen, men hvor mye du får, avhenger av hvilket land du reiser til. I utgangspunktet vil du kunne få mer i reisestipend, jo lengre bort du reiser.

 • UTSTYRSSTIPEND

  Hvilken studieretning du tar på videregående kan avgjøre hvor mye kan få i utstyrsstipend

 • SKOLEPENGESTIPEND

  Dersom du betaler skolepenger til skolen i utlandet, gjennom Premium-programmet eller Boarding-school, kan du søke om å få dekket 85% av disse, opp til et maks beløp på 89.436,- kr. Du kan også søke om lån for å dekke dette.

 • GRUNNSTIPEND

  Grunnstipendet er behovsprøvd.

Få året ditt godkjent

Fortsett sammen med vennene dine når du kommer tilbake

Informasjon fra Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU)

“Elever som benytter seg av godkjente utvekslingsorganisasjoner eller godkjent samarbeidsprogram mellom norsk og utenlandsk videregående skole kan ha rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

For å kunne søke om stipend fra Lånekassen, må elevene sende inn forhåndstilsagn om godkjenning fra skolen eller fylkeskommunen. For å få forhåndstilsagn om godkjenning, må elevene som skal på utveksling blant annet dokumentere at de skal reise på utveksling gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon.”

Les mer her >>  og på Udir sine nettsider.